Zahraničná stáž | Švajčiarsko

V prvom rade neváhajte a určite sa zaregistrujte! Hneď Vám vysvetlím aj prečo ... Je to absolútne nová skúsenosť, už len z toho pohľadu byť sám odkázaný na seba niekde pár stovák až tisícov kilometrov od domova. Ďalšou vecou je denná rutina, na ktorú ako študenti, nie sme až tak zvyknutí. Každodenné vstávanie, udržiavanie koncentrácie počas celého dňa, zastrčení pred monitorom počítača. Letné brigády na stavbe alebo v obchode s oblečením sú predsa len niečo iné! Okrem týchto „noviniek“ stáž, cez organizáciu IAESTE, ponúka aj veľa bohémskeho, ale o tom neskôr..

Continue reading