IAESTE DAY KOŠICE – 23. 10. 2012

Každý rok v októbri sa v lokálnych centrách v Bratislave, Košiciach, Trenčíne, Žiline a vo Zvolene snažíme spropagovať študentskú organizáciu IAESTE aj takýmto spôsobom. Tento deň je vyhradený hlavne na to, aby sa IAESTE dostalo do povedomia študentom, slúži aj na nábor nových členov, na poskytnutie všetkých potrebných informácií o našej organizácií, ale samozrejme tento deň poskytuje aj množstvo zábavy, hier a atrakcií. A výnimkou nebude ani tento rok. 23. októbra 2012 sa tento táto akcia bude konať v Košiciach, a to presne v priestoroch VŠ internátoch Jedlíkova 7.

Continue reading